De internationale commissie heeft als taak om zich namens de vereniging op een internationaal niveau te bezinnen en actief te zijn op de volgende terreinen :

  • contacten met buitenlandse organisaties voor homo’s en lesbiennes,European Union
  •  solidariteit met homo’s en lesbiennes uit Europese landen, en uit de rest van de wereld,
  • aansluiting bij andere internationale Christelijke organisaties voor homo’s en lesbiennes,
  • informatie en bewustwording over internationale vraagstukken.

Zie hier de planning van onze volgende vergaderingen

De partners zijn :

* ILGA (International Lesbian and Gay Association). Dit is een internationale federatie van holebi groepen, opgericht in 1978. De federatie heeft bijna 500 leden (voornamelijk verenigingen) uit 70 landen op alle continenten.

* Het Europees Forum van Lesbische en Homo Christengroepen. Dit forum brengt alle verenigingen in Europa bij elkaar die met « David en Jonathan » (één van de stichtende leden) te vergelijken zijn. Het ziet toe op de naleving van de rechten van de mens (vooral van homo’s en lesbiennes) en keert zich tegen alle vormen van uitsluiting. Sinds de oprichting in de vroege jaren ’80, verplicht het zich om voortdurend de kerken te interpelleren om hun houding ten opzichte van homoseksualiteit te veranderen.

De internationale commissie vertegenwoordigt « David en Jonathan » op internationale vergaderingen van de ILGA, van het Europees Forum van Lesbische en Homo Christengroepen, of op andere internationale evenementen waar de humanistische boodschap van de vereniging gehoord moet worden.

De commissie profiteert ook van de waardevolle bron van informatie die dergelijke bijeenkomsten over de situatie van homoseksuelen in de wereld vormen.

Tenslotte vertegenwoordigt de commissie het internationale gezicht van « David en Jonathan » via het voeren van internationale correspondentie, en het gastvrij ontvangen van buitenlandse bezoekers.

Met uw inlogcode kunt u toegang krijgen tot de « Verslagen van internationale bijeenkomsten »